Avfallsportalen sopor.nu

Information om annat avfall än förpackningar och tidningar hittar du på avfallsportalen sopor.nu.

Sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, Avfall Sverige, El-Kretsen, Recipo och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Syftet med portalen är att samla saklig och objektiv information om olika sorters avfall på ett ställe för att göra informationen mer tillgänglig för konsumenten.

På portalen hittar du också länkar till webbsidor om återvinning som många av Sveriges kommuner har publicerat. Där finns information om hur soporna ska hanteras och var du kan lämna dem.

Sopor.nu
Har inga servicemeddelanden...