2020-05-11

Ökade volymer kopplat till corona

Coronaviruset är en enorm utmaning för hela samhället. Vi på FTI arbetar intensivt för att samla in förpackningar och tidningar under rådande förutsättningar.

Vi ser sedan en tid tillbaka en kraftig ökning av förpackningar och tidningar i våra flöden och arbetar intensivt för att hantera detta så snabbt och effektivt som möjligt. Tyvärr upplever vi just nu också en större mängd sopdumpningar än vanligt. Detta kräver ytterligare insatser och försvårar den ordinarie tömningen, vilket i sin tur påverkar de som kommer till stationen för att återvinna. Återvinningstationerna är enbart till för hushållens förpackningar och tidningar. Grovsopor, byggmaterial och annat ska lämnas till kommunens bemannade återvinningscentral.

Vi försöker förutse konsekvenser och mönster och styra om resurser där det är möjligt, men vill be om tålamod om det är fullt på din återvinningsstationer. Anmäl gärna tömnings- och städbehov till oss via telefon eller vår webbplats, så försöker vi åtgärda problem så snart som möjligt.

Tillsammans med våra tömnings- och städentreprenörer och vår kundservicepersonal gör vi vårt yttersta för att hantera de ökade flödena under de förutsättningar som råder.

Har inga servicemeddelanden...