2020-05-13

Utökat producentansvar – vad innebär det?

Nu finns inspelningen från Pack@Lunch den 24 april tillgänglig. Där pratade vi tillsammans med Naturvårdsverket om de nya förordningarna för producentansvaret, och vad det konkret innebär för producenter med förpackningar.

Den nya producentdefinitionen, nya och förändrade ansvar vad gäller rapportering av insamlat förpackningsmaterial respektive satt på marknaden, var några av de viktigaste punkterna som togs upp under webbinariet.

Du hittar inspelningen här (länk till YouTube)


Frågor och svar

I samband med webbinariet fick vi många frågor till oss. Vi har samlat ett urval av frågor och svar här, och vid respektive fråga framgår vem som svarat.

Driver FTI något svenskt initiativ kring spårbarhet av återvunnet material?
FTI:s svar: FTI deltar i ett antal projekt kring återvinningsbarhet, och vad som behövs för att mer återvunnet material ska användas (ex i IVA:s regi). Vi och vårt ägarbolag Svenska Plaståtervinning är också drivande i det dagliga försäljningsarbetet i Motala, att allt material som sälj också är spårbart.

Är etikettproducenter förpackningsproducent och omfattas av producenternas ansvar för förpackningar?
FTI:s svar: Etiketter anses vara en förpackning eller en del av en förpackning enligt §§ 32 och 33 i förpackningsförordningen. Producent är alla som yrkesmässigt:
• tillverkar en förpackning
• säljer en förpackning
• till Sverige för in en förpackning eller en vara som är innesluten i eller skyddas eller presenteras av en förpackning.

Kommer Naturvårdsverket samordna sin tillsyn med den tillsyn som Livsmedelsverket ska börja med hos förpackningstillverkare?
Naturvårdsverkets svar: Vi har för avsikt att påbörja en dialog med Livsmedelsverket för att prata ihop oss om olika ansvar och vad som kan samordnas.

Om en aktör anmäler att man avser att samla in förpackningar från några verksamheter i en kommun, kommer det då att kosta 275 000 kr per år i avgift?
Naturvårdsverkets svar: Tillsynsavgiften på 275 000kr/år avser tillståndspliktiga insamlingssystem alltså de som samlar in från hushåll. Det finns ingen tillsynsavgift för de som samlar in från verksamheter.

Malin från Naturvårdsverket berättar om kommande förändringar i förpackningsdirektiv Fokus på ökad återanvändning - kan vi få veta mer om vad det innebär i praktiken?
Naturvårdsverkets svar: Det finns än så länge bara förslag till implementering i Sverige. Ett förslag på etappmål för återanvändbara förpackningar som jag visade i min presentation. Sen var det en remiss ute i höstas med förslag. Remissen hittar ni här

Vem ansvarar vid så kallade brandade produkter / private label? Återförsäljare beställer en produkt en från en tillverkare – det är dock namnet på återförsäljaren som visas ut på förpackningen.
Naturvårdsverkets svar: Enligt definitionen av producent så är det tillverkaren som har producentansvar. Det finns dock fall där man kommer överens om att ta producentansvaret åt varandra tex. att återförsäljaren tar producentansvar för "sina" produkter även fast de inte är producent enligt definitionen. Det blir som att återförsäljaren agerar på uppdrag av producenten. Det är dock viktigt att komma ihåg att om det riktas krav eller liknande så kommer man alltid att gå på den som är producent enligt definitionen i förordningen oavsett vad företag kommer överens om sinsemellan.

Väldigt få konsumentförpackningar är återanvändbara, kommer bara på 33 cl glasflaska. Vad avses?
FTI: s svar: Ja det finns väldigt få återanvändbara konsumentförpackningar men vi ser att det finns en del tex. återanvändning av take away som testas eller system där man kan handla torrvaror i återanvändbara behållare/påsar och sen fylla på. Det gäller dock att avgöra i varje enskilt fall om det är en förpackning eller ej. Det finns lite mer återanvändbara förpackningar som transportförpackningar tex. Lastpallar och lådor inom dagligvaruhandel som används vid leverans av varor.

De två målen att minimera mängden material och återvinningsbarhet i till exempel en plastförpackning för livsmedel kan vara motstridiga. Hur ska aktörer hantera detta? Är återvinningsbarhet viktigare än att minimera mängden material?
FTI:s svar: I utformning av förpackningar krävs att man ser till helheten och gör avvägningar för att helheten ska bli så bra som möjligt. Det är till exempel inte lämpligt att minimera förpackningsmängden så pass mycket så att det blir mer matsvinn på grund av att förpackningar går sönder eller påverkar hållbarheten på produkten.

Om man bor i villa i kommun som redan har FNI (t ex fyrfackskärl), vad är tanken? Fortsättning som vanligt, eller nya kärl?
FTI:s svar: För befintlig FNI är tanken att den behålls, men nu finansieras fullt ut av producenterna och därmed via inköp av produkter. Taxan från kommunen bör därmed minska.

Kommer era 5000 återvinningsstationer försvinna år 2025 när fastighetsnära insamling är fullt utbyggt?
FTI:s svar: Återvinningsstationer, i någon form, kommer behövas som ett komplement till Fastighetsnära insamling, både för andra materialslag än de som samlas in vid bostadsgräns samt för så kallade skrymmande förpackningar.

Blir den nordiska märkningen ett "måste" eller frivillig?
FTI:s svar: Den nordiska märkningen kommer att vara frivillig för producenterna men vi hoppas att alla ser fördelarna med en gemensam märkning.

SUP- direktivet och laminerade kartongförpackningar. Vilken vikt i % av totala förpackningsvikten får vara plastmaterial/ barriär för att förpackningen får fortsatt klassas som en kartongförpackning och inte klassas som en plastförpackning
FTI:s och Naturvårdsverkets svar: I SUP-direktivet står "product that is made wholly or partly from plastic" men jag har inte hört eller sett att det finns någon procentandel som en lägre gräns. Man håller just nu på att arbeta fram en vägledning från EU-kommissionen och det pågår en utredning kring hur direktivet ska implementeras i Sverige så i dagsläget har vi inte mer information än så.

Förstod jag det rätt att återvunnen plast kan ingå i nya förpackningar för packning av livsmedel? Är inte kraven på hygien och att plasten är "ren" ganska höga just för livsmedelsförpackningar?
FTI:s svar: Kraven för livsmedelssäkerhet kvarstår fortsatt.

Har du frågor kopplat till webbinariumet eller frågorna ovan?

Hör av dig till oss på FTI via mejl till kund@ftiab.semalin.goransson@naturvardsverket.se eller till Naturvårdsverket via mejl till malin.goransson@naturvardsverket.se

 

 

Har inga servicemeddelanden...