2020-05-15

Ökade flöden och ökad dumpning

Coronakrisen påverkar våra vanor och beteenden. Vi ser att mängden förpackningar på våra återvinningsstationer ökar, något som vi tror är en effekt av att många spenderar mycket tid hemma och rensar och fixar. Vi är glada över att så många fortsätter att sortera ut och återvinna i dessa tider och vi jobbar hårt för att hinna med att tömma och städa.

Tyvärr upplever vi just nu också en större mängd sopdumpningar än vanligt. Material som olovligen dumpas på våra stationer innebär att vi behöver sätta in extra insatser, och försvårar i många fall också ordniare tömning och städning. Det i sin tur påverkar dig som kommer till oss för att återvinna dina förpackningar och tidningar. Vi kämpar för att komma till rätta med det här och tar ett stort ansvar – men vi ser att vi behöver hjälpas åt.

Vi vill därför återigen påminna om att våra återvinningstationerna är enbart till för hushållens förpackningar och tidningar. Grovsopor, byggmaterial och annat ska lämnas till kommunens bemannade återvinningscentral.

Hör vår regionchef Annika berätta om läget vid en station i Jordbro (länk till Sveriges Radio)

Har inga servicemeddelanden...