2020-05-20

Naturvårdsverket avslår ansökan och efterfrågar av justeringar i förordningen

Idag, onsdag den 20 maj 2020, meddelade Naturvårdsverket att de avslår FTI:s ansökan om tillstånd att bedriva fastighetsnära insamling från januari 2021. Samtidigt avslås även den andra ansökan som inkommit från TMR.

Skälet till att Naturvårdsverket avslår ansökningarna är att inget av insamlingssystemen når upp till de krav som finns på att kunna samla in förpackningar från 60 procent av bostadsfastigheterna i Sverige.

FTI välkomnar Naturvårdsverkets beslut om att redovisa behov av förändringar i bestämmelserna till regeringen, och hoppas nu att man gör en grundlig analys av förordningen och gör korrigeringar så att den blir möjlig att implementera.

- Att skapa ett system som lägger grunden för cirkulära materialströmmar kräver mycket. Vi tror att politiken, myndigheter, näringslivet och kommunvärlden måste arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för att den stora förändring som vi står inför ska kunna genomföras på ett rimligt och hållbart sätt, säger Håkan Ohlsson, VD för FTI.

Har inga servicemeddelanden...