2020-05-27

Håkan Ohlsson lämnar FTI i september

Håkan Ohlsson avgår som VD för FTI på egen begäran. Anledningen är att Håkan har en privat situation som inte går att kombinera med det stora förändringsarbete som FTI genomgår.

- FTI står inför en spännande och utmanande resa och det har inte varit ett lätt val. Men jag inser samtidigt att det kommer att krävas fullt fokus och engagemang och det kan jag tyvärr inte ge FTI just nu, säger Håkan Ohlsson.

Styrelsen har tillsatt en rekryteringskommitté som har påbörjat rekryteringen av en ny VD. Håkans Ohlssons formella anställning upphör den 4 september.

Har inga servicemeddelanden...