2020-05-28

FTI publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019

Att summera 2019 innebär också att blicka framåt. Vi är mitt i en stor omställning med tillgänglighet och miljönytta som ledstjärnor för framtidens insamling och återvinning. Läs mer om detta arbete i vår års- och hållbarhetsredovisning för 2019.

Årets redovisning tar precis som tidigare rapporter, avstamp i FTI:s bärande idé om att alla vinner när du återvinner. Förutom att du får lära känna vår verksamhet via de fem materialslagen papper, plast, metall, glas och tidningar får du också möta ett flertal av FTI:s intressenter. Spendrups, Lantmännen Unibake och Axfood berättar om hur de arbetar med förpackningar för att nå sina hållbarhetsmål. Vi har besökt Lidköpings kommun som har infört ett nytt avfallssystem med tvåfackskärl och fått både fler insamlade plastförpackningar och nöjdare kommuninvånare. Vi presenterar också vår hållbarhetsredovisning, ett viktigt verktyg för FTI:s fortsatta hållbarhetsarbete.

Ladda ner ditt eget exemplar av redovisningen här

Du som är intresserad av ett tryckt exemplar skickar ett mejl till kontakt@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...