FNI för småhus i olika former

Det finns flera olika lösningar för FNI beroende på vad som passar kommunen bäst. Två exempel på fastighetsnära insamling:

Fyrfackskärl

Fyrfackskärl är en typ av lösning där två kärl med fyra fack placeras på tomten. Konsumenten försorterar själv sitt material och fördelar i kärlen. En bil hämtar och tömmer fyrfackskärlet samtidigt som mat-och restavfall. Bilen är anpassad för det sorterade materialet.

Sortering i fyrfackskärl

Färgsortering

Färgsortering är en lösning där hushållen sorterar sitt avfall i olikfärgade påsar. Varje färg motsvarar en avfallstyp, exempelvis gul för pappersförpackning, orange för plast osv. Alla påsar läggs i samma kärl och hämtas sedan upp och transporteras till en avfallsanläggning där de sorteras enligt färg.

Färgsortering för återvinning
Har inga servicemeddelanden...