2020-06-02

Vi förbereder oss inför en annorlunda sommar

Nu är det inte långt till sommaren, skolavslutningar och semester. Årets planering inför sommaren har för oss på FTI inneburit nya utmaningar i jämförelse med tidigare somrar.

Vi har analyserat hur ökningarna av städningar och tömningar i samband med Coronaviruset har sett ut och tillsammans med tidigare historik och en tät dialog med entreprenörerna har vi lagt en grund. I vissa områden kommer det att krävas flexibilitet, till exempel där det vanligtvis kommer många turister från utlandet. I skrivande stund är det osäkert både hur vi kommer kunna röra oss i landet, såväl som mellan länder och det påverkar vår planering.

Tillsammans med våra tömnings- och städentreprenörer och vår kundservicepersonal gör vi vårt yttersta för att hantera ökade och ändrade flöden under de förutsättningar som råder.

Vi försöker att förutse nya mönster och styra om resurser där det är möjligt, men vill be om tålamod om det är fullt på din återvinningsstation. På vår webbplats samt via telefon kan du anmäla städ- och tömningsbehov, så försöker vi att åtgärda detta så snart som möjligt. Platta gärna till dina förpackningar innan du lägger dem i återvinningsbehållarna. Då tar de mindre plats vilket gör att det inte blir fullt lika fort, och vi behöver inte transportera luft.

Har inga servicemeddelanden...