2020-06-23

Återvinningsbarometern 2020

Svenska folket fortsätter att återvinna i hög grad. Trots detta uppger de svarande i årets Återvinningsbarometer att de slänger 1 av 5 förpackningar i soporna. Vad kan vi göra för att återvinna mer och hur återvinns till exempel engångsgrillen? Det berättar vår kommunikationschef Veronica Foberg Gustafsson, i Nyhetsmorgon.

Om återvinning i Nyhetsmorgon

Återvinningsbarometern är en undersökning som genomförs årligen av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen med syfte att undersöka de svenska invånarnas vanor och inställningar till återvinning.

Årets undersökning visar att Sveriges hushåll i stor utsträckning återvinner sina förbrukade förpackningar. 97 procent av de som svarat i undersökningen uppger att de återvinner förpackningar och tidningar. Samtidigt svarar respondenterna är 1 av 5 förpackningar slängs i soporna.

De främsta anledningarna till detta uppges vara att man har begränsat utrymme för källsortering hemma och att de är enklare att slänga allt i hushållssoporna.

Vad kan vi göra åt detta? Samt hur återvinns våra vanligaste sommarförpackningar? Det berättar vår kommunikationschef Veronica Foberg Gustafsson, i Nyhetsmorgon.

Se klippet från Nyhetsmorgon.

Läs mer om Återvinningsbarometern

Har inga servicemeddelanden...