2020-06-26

Svensk Plaståtervinnings VD ny ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi

Mattias Philipsson, VD för Svensk Plaståtervinning, en av FTI:s ägare, har utsetts att ingå i Delegationen för cirkulär ekonomi tillsammans med ytterligare tre nya ledamöter och en vice ordförande.

− Det är väldigt glädjande att alla dessa personer vill vara med i Delegationen för cirkulär ekonomi och bidra med sina viktiga kompetenser och erfarenheter. Omställningen till en cirkulär ekonomi är något som såväl politiken, näringslivet, den offentliga sektorn och övriga aktörer måste genomföra tillsammans, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande från regeringen.

Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen och syftar till att stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt och regionalt.

Tillsammans med Mattias Philipsson är de nya ledarmöterna Sofie Eliasson Morsink, VD för Coca-Cola Sverige, Henrik Sundström, Hållbarhetschef för Electrolux, och Anders Kärrberg Företagsstrategi- och hållbarhetschef på Volvo Cars. Ny vice ordförande är Annika Helker Lundström som idag är Styrelseordförande för branschorganisationen Återvinningsindustrierna.

Regeringen tror att dessa personer på ett positivt sätt kommer att komplettera de nuvarande ledamöterna och ordförande i Delegationen med sin erfarenhet av prioriterade materialströmmar och resurser som är centrala för cirkulär ekonomi.

Har inga servicemeddelanden...