2020-07-07

Felaktig sortering orsakar bränder

Att batterier inte hör hemma i vanliga hushållssopor vet de flesta, men att plastprodukter med batterier inte ska lämnas i plaståtervinningen tycks många ha missat.

Den senaste tiden har vi sett en ökning av plastprodukter med batterier i plaståtervinningen, och det har lett till bränder i maskinerna på Svenskt Plaståtervinnings sorteringsanläggning i Motala. 

Plastprodukter med batterier ska lämnas till kommunens bemannade återvinningscentral.

Har inga servicemeddelanden...