Hur många kärl behöver du?

När du ska beräkna ditt avfallsutrymme behöver du göra det lätt för de boende att lämna sitt avfall, genom till exempel att ha rätt antal kärl. Antalet kärl baseras på hur många hushåll din fastighet har.

Nedan hittar du beräkningar för antalet kärl per materialslag för 10, 20, 50 och 100 hushåll. Beräkningarna utgår från Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen och deras exempel för 50 hushåll.

Våra exempel utgår från de förpackningsslag vi samlar in. I Avfall Sveriges handbok kan du även hitta exempel för mat- och restavfall för 50 hushåll. Frågor om beräkningar av kärl för andra avfallstyper än förpackningar hänvisar vi till din kommun.

Syftet med exemplen är att förmedla hur många och hur stora kärl som kan behövas till större eller mindre mängd hushåll. Vi har valt att inte ange storlek på själva rummet utan att endast ange antal och volym för kärlen. I Avfall Sveriges handbok beräknar de att en fastighet med 50 hushåll behöver ett rum på 32 kvadratmeter.

Det är bra om det finns flexibilitet i soprummet så att ni kan ändra antalet kärl under resans gång om annat behov uppstår. Det kan även finnas behov av kärl för fler fraktioner.

Färgkoder och storlek på kärl i exemplen

Förklaring till bilder

Exempel på miljörum dimensionerat för 10 hushåll

Beräkning avfallsutrymme 10 hushåll

Pappersförpackningar: 2 kärl på 240 L
Plastförpackningar: 2 kärl på 240 L
Metallförpackningar: 1 kärl på 370 L
Glasförpackningar: 2 kärl på 140 L (Ett för färgat och ett för ofärgat glas)

 

Exempel på miljörum dimensionerat för 20 hushåll

Pappersförpackningar: 1 kärl på 370 L och 1 på 240 L
Plastförpackningar: 1 kärl på 660 L
Metallförpackningar: 1 kärl på 370 L
Glasförpackningar: 2 kärl på 140 L (Ett för färgat och ett för ofärgat glas)

Exempel på miljörum dimensionerat för 50 hushåll

Exempel antal kärl 50 hushåll

Pappersförpackningar: 3 kärl på 660 L
Plastförpackningar: 2 kärl på 660 L
Metallförpackningar: 1 kärl på 240 L
Glasförpackningar: 1 kärl på 240 L för färgat glas, och 1 kärl på 140 L för ofärgat glas

Exempel på miljörum dimensionerat för 100 hushåll

Exempel på källsorteringsrum dimensionerat för 100 hushåll

Pappersförpackningar: 3 kärl på 370 L och 2 på 240 L
Plastförpackningar: 2 kärl på 660 L och 2 på 240 L
Metallförpackningar: 3 kärl på 370 L
Glasförpackningar: 2 kärl på 240 L och 2 på140 L (För färgat och respektive för ofärgat glas)

Har inga servicemeddelanden...