Beräkna antal kärl

När du ska beräkna ditt avfallsutrymme behöver du göra det lätt för de boende att lämna sitt avfall, genom till exempel att ha rätt antal kärl. Antalet kärl baseras på hur många hushåll din fastighet har.

Nedan hittar du beräkningar för antalet kärl per materialslag för 10,20 och 100 hushåll. Beräkning för 50 hushåll kan hittas i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Det är bra om det finns flexibilitet i soprummet så att ni kan ändra antalet kärl under resans gång om annat behov uppstår.

Exempel på miljörum dimensionerat för 10 hushåll

Beräkning avfallsutrymme 10 hushåll

Exempel på miljörum dimensionerat för 20 hushåll

Exempel på miljörum dimensionerat för 100 hushåll

Exempel på källsorteringsrum dimensionerat för 100 hushåll

Färgkoder och storlek på kärl i exemplen

Förklaring till bilder
Har inga servicemeddelanden...