Avtal för entreprenörer

För att kunna erbjuda fastighetsägare Fastighetsnära insamling (FNI) behöver ni teckna ett avtal med oss.

Entreprenörsvtalet innebär att ni får ersättning för det material ni samlar in fastighetsnära och lämnar på någon av våra mottagningsanläggningar.

Är ni intresserad av att teckna avtal med oss? Mejla oss på fni@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...