2020-08-18

Beställningar för materialvärlden-Kit öppnar

Nu är det dags för en ny termin och vi öppnar igen för beställningar av Materialvärlden-kit efter sommaruppehållet. Har din förskola behov av att beställa?

Vi vet att beteende som etableras tidigt ofta följer med upp i vuxen ålder och därför har vi tagit fram Materialvärlden, en pedagogisk satsning riktad mot barn i förskoleåldern. Här kan barnen lära sig om de olika materialen som går att återvinna och var man kan slänga dem.

För varje material finns en motsvarande karaktär – som Bånk som äter metallförpackningar eller Ploppa som äter plastförpackningar. Genom att bli en så kallad materialismatare får barnen olika uppdrag att utföra på förskolan eller tillsammans med sina föräldrar, som går ut på att samla in och lämna material på en återvinningstation eller ett miljörum, för Bånk, Ploppa och de andra karaktärerna att äta. Därmed bidrar initiativet både till lärande genom lek.

För förskolor finns möjlighet att beställa ett gratis pedagogiskt material med målet att lära barn om återvinning på ett lekfullt sätt. Läs mer och beställ ditt kit på materialvärlden.se

Har inga servicemeddelanden...