2020-09-01

Mycket material hamnar fel, visar plockanalyser

Ungefär en fjärdedel av det som lämnas i behållare på våra återvinningsstationer har hamnat fel visar plockanalyser för 2019.

Analyserna visar att i behållaren för metallförpackningar är det hela 35 procent som är annat än metallförpackningar - förpackningar av annat material än metall eller saker som inte alls hör hemma på återvinningsstationer. För plastförpackningar är motsvarande siffra 27,9 procent och för pappersförpackningar är siffran 19 procent.

Material som hamnar fel kan få en betydande påverkan på kvaliteten på det återvunna materialet. Det kan också orsaka andra typer av problem. När plastprodukter som innehåller batterier hamnar i plaståtervinningen, kan det leda till bränder i både hämtningsbilar och i maskiner på sorteringsanläggningar.

-Vi jobbar löpande för att sprida information om hur du som privatperson ska återvinna så att rätt förpackning hamnar i rätt kärl. På vår webbplats har vi till exempel en sorteringsguide där du enkelt kan söka fram hur en förpackning ska sorteras, eller om du är osäker på om något är en förpackning eller inte. säger Veronica Foberg Gustafsson, Kommunikationschef på FTI.

Tre saker som inte ska lämnas på återvinningsstationen

· Plastleksaker (ska lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral)

· Elektronik, till exempel eltandborste eller stavmixer (ska lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral)

· Andra saker som inte är förpackningar, till exempel stekpannor eller grillgaller (ska lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral)

Tre förpackningar som ofta hamnar i fel återvinningskärl

· Chipspåse (Är du osäker på om den är av plast- eller metall, testa att knyckla ihop den. Vecklar den ut sig igen ska den sorteras som plastförpackning, behåller den sin form ska den sorteras som metallförpackning.)

· Smörpaket av typen Bregott (Locket ska sorteras som plast. Byttan är största delen gjord av papper och ska därför sorteras som pappersförpackning.)

· Omslagspapper (Ska sorteras som pappersförpackning, ej som tidning)

Mer om plockanalyserna

Har inga servicemeddelanden...