2020-09-02

Tillståndspliktigt insamlingssystem införs inte 1 januari 2021

Det blir inget nytt insamlingssystem från 1 januari 2021, som tidigare aviserats. Vi driver självklart dagens nuvarande system med återvinningsstationer och fastighetsnära insamling vidare, i väntan på att förordningen ses över och vi får annan information från regeringen.

Innan sommaren avslog Naturvårdsverket både FTI:s och den andra ansökan som inkommit om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar (TIS), samt meddelat att de anser att bestämmelserna i förordningen bör ses över. Naturvårdsverket skickade därefter en skrivelse till Miljödepartementet, där det klargjordes att de inte kan godkänna några ansökningar baserade på skrivelserna i förordningen.

Enligt ett pressmeddelande som regeringen skickade den 25 juni avser man att senarelägga ikraftträdandet av införandet av tillståndspliktig insamling och mer information skulle enligt uppgift komma efter sommaren. Vi avvaktar nu beslut som kommer att klargöra dels hur länge man ska senarelägga ikraftträdandet och vilka bestämmelser som ska gälla under övergångsperioden. Under tiden driver vi dagens nuvarande system vidare.

Vi vill i sammanhanget tydliggöra att senareläggning av ikraftträdandet enligt den information vi har enbart avser de delar i förordningen som rör tillståndspliktig insamling. Övriga delar av förordningen, vilket rör bland annat producentdefinitionen, nya rapporteringssätt för producenter och återvinningsmålen, gäller.

Har inga servicemeddelanden...