2020-09-24

Regeringen reviderar och senarelägger införandet av förpackningsförordningen

Idag meddelade regeringen att de kommer att revidera och senarelägga införandet av förpackningsförordningen. Man har också beslutat om ändringar i övergångsbestämmelserna så att den nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå tillsvidare.

FTI välkomnar regeringens beslut. Det är positivt att det skapas tidsrymd för en omarbetning. Vi anser att det behövs en grundlig genomgång för att säkerställa ett långsiktigt hållbart regelverk. Vi deltar gärna i samtal med olika parter framöver för att uppnå det.

För FTI innebär beslutet att vårt insamlingssystem med ca 5000 återvinningsstationer samt den bostadsnära insamling som i dag erbjuds via kommuner eller avfallsföretag tillsvidare kommer att fortsätta drivas på samma sätt som idag.

Har inga servicemeddelanden...