Fokus på återvinning i Efter fem

Har du koll på hur du ska sortera? Igår, på Återvinningens dag, medverkade vår kommunikationschef Veronica Foberg Gustafsson i TV4:s program Efter fem och förklarade varför det är så viktigt att återvinna och vilka saker som ska vart.

I Sverige är vi jättebra på att återvinna, men ändå hamnar nästan en fjärdedel av det som lämnas på återvinningsstationer fel.

Vi på FTI samlar in dina förpackningar och tidningar via våra återvinningsstationer eller olika fastighetsnära lösningar. Men det som inte är förpackningar och tidningar ska lämnas någon annanstans, antingen i hushållsavfallet eller på kommunens bemannade återvinningscentral.

Här hittar du klippet från programmet: https://www.tv4.se/efter-fem/klipp/felen-n%C3%A4r-vi-%C3%A5tervinner-kan-b%C3%B6rja-brinna-13294043


Har inga servicemeddelanden...