2020-11-10

Naturvårdsverket publicerar ny rapport om producentansvar

I slutet av oktober publicerade Naturvårdsverket rapporten "Extended Producer Responsibility in Sweden" som syftar till att ge en samlad översikt av de producentansvar som finns i Sverige idag, däribland producentansvaret för förpackningar och tidningar.

En stor del av det arbete som vi på FTI bedriver handlar om att stötta våra anslutna producenter i frågor kopplat till producentansvar för förpackningar - samt att utbilda och informera såväl producent som konsument om att vi alla kan göra skillnad och att varje förpackning räknas, i varje steg av produktions- och återvinningskedjan. Vi upplever, precis som rapporten lyfter fram, att det finns ett stort intresse för frågor som rör miljö - där förpackningsindustrin spelar stor roll och har möjlighet att påverka och gå i bräschen.

- Från FTI:s sida välkomnar vi den här rapporten som på ett tydligt sätt sammanfattar vad som gäller kring producentansvar i Sverige. Vi jobbar ju med frågan varje dag, och för oss är det tydligt att kunskapen om de krav som finns på producenter varierar, säger Anette Löhnn, Marknadschef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Rapporten lyfter också att svenskarnas förtroende för myndigheter, lagar och regler, samt intresse för miljöfrågor kan vara en bidragande faktor till den höga medvetenhet om och stöd för miljöskyddsfrågor som finns bland befolkningen. Vi på FTI välkomnar att många svenska företag av den anledningen vill utveckla sitt hållbarhetsarbete genom mer återvinningsbara förpackningar - där är vi gärna med och stöttar.

Rapporten finns att läsa här.

Har inga servicemeddelanden...