2020-11-26

Nu ökar det – FTI laddar inför Black Friday

För oss på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen markerar Black Friday början på det som vi ser som julperioden, den tid som vanligtvis är vår största utmaning under året.

På grund av pandemin har vi i år redan sett en kraftig ökning av förpackningar i omlopp, och vi laddar nu inför helger med stora, men på flera sätt, svårbedömda flöden.

Julplaneringen börjar i princip direkt efter sommarsemestrarna. Under hösten har stort fokus legat på att samla in information och prognostisera hur vi tror att allmänheten kommer att bete sig under rådande omständigheter. Restriktioner och nya resvanor gör det svårare än vanligt att förutse var människor kommer att befinna sig, om man är kvar hemma eller reser exempelvis till fjällen. Vi tittar också på trender inom e-handel, där exempelvis PostNord nu aviserar en 30% ökning av paket i deras flöde i samband med Black Friday, vilket inom kort beräknas ge mer förpackningsmaterial på våra återvinningsstationer.

Tack för att du återvinner!

- Vi tycker givetvis att det är bra att så många återvinner även under pandemin. Genom återvinning värnar vi om miljön och varje insamlad förpackning gör skillnad. Men ökade mängder och förändrade beteendemönster innebär också utmaningar för oss. Totalt sett under året har vi sett en ökning med 10-15 procent fler förpackningar i våra flöden, och inför Black Friday och julhelgerna väntar vi oss en ännu större ökning, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Justering av scheman och täta samarbeten är modellen

Planeringsarbetet inför helgerna innefattar analys av många tömningsscheman och sker i tätt samarbete med våra entreprenörer. FTI har idag cirka 5000 återvinningsstationer där olika materialslag ofta töms vid olika tidpunkter. Sammantaget ser vi över och justerar omkring 10 000 scheman bara för plast- och pappersförpackningar vid behov.

- Vi planerar och arbetar intensivt för att de kommande julhelgerna ska fungera så bra som möjligt, men vill samtidigt passa på att vädja till alla konsumenter att hjälpa till genom att vika och platta ihop förpackningar innan de lämnas i återvinningskärlen. Det är en liten åtgärd som gör stor skillnad och som innebär att fler kan lämna mer. Skulle det vara fullt på en station uppskattar vi om man trots det inte ställer saker utanför behållarna och vi välkomnar att man kontaktar oss om en station behöver tömmas eller städas, säger Veronica Foberg Gustafsson.

Anmälan av fulla behållare görs enklast här.

Här finns information om när en station tömdes senast och när den ska tömmas nästa gång.

Har inga servicemeddelanden...