2020-11-26

nya dekaler för beställning

Under 2020 uppdaterades vår märkning för förpackningar till en gemensam för hela Norden. Nu finns dekaler med den nya märkningen för beställning.

Den nya märkningen har bland annat inneburit att nya pictogram tagits fram för de olika materialslagen och att färgerna uppdaterats. Störst skillnad är det för plastförpackningar som bytt färg från orange till lila.

Under hösten har vi tagit fram nya dekaler anpassade efter den nya märkningen och nu finns både märkningsdekaler och sorteringsdekaler för beställning.

Välkomna att beställa! Var gärna ute i extra god tid då vi just nu har förlängda hanteringstider för utskick av dekaler på grund av den rådande situationen med Corona-viruset.

Beställ dekaler

Information om märkningen

Piktogrammen för förpackningar är en del av ett större system där avfallsbranschen i Norden beslutat om ett gemensamt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. Systemet är framtaget av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark, med inspel från FTI och producenterna.

Har inga servicemeddelanden...