2020-11-26

Eftersortering ersätter inte källsortering i hemmet

Vid årskiftet kommer plasten från hushållssopor i sju Stockholmskommuner att eftersorteras och därefter skickas till Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala för återvinning. Syftet är att minska Co2-utsläppen och bidra till ökad cirkularitet.

Eftersorteringen ersätter inte konsumenternas källsortering, utan är ett komplement för att mer plast ska kunna återvinnas. Plasten som sorteras ut från hushållssoporna har en sämre kvalitet än den som lämnats direkt till återvinningen och därför är miljönyttan som störst när man källsorterar direkt i hemmet.

Vi på FTI ser positivt på alla initiativ som tas för att bidra till ökad cirkularitet för förpackningsmaterial. Men det är fortsatt avgörande att vi som konsumenter fortsätter att sortera ut alla förpackningar och lämnar dem till återvinning eftersom det har den största effekten för att vi ska nå de viktiga återvinningsmålen och minska belastningen på miljön.

Har inga servicemeddelanden...