2020-12-18

Små insatser gör stor skillnad

Idag medverkade FTI:s kommunikationschef Veronica Foberg Gustafsson i ett inslag på TV4. Temat var ökade flöden under julhelgerna och hur vi alla kan hjälpas åt så att fler får plats med mer.

Julen är en intensiv period med mycket förpackningar i omlopp. Under helgerna kommer uppskattningsvis 24 000 ton förpackningar lämnas på återvinningsstationerna runt om i landet och vi ber alla återvinnare tänka extra på att platta till och vika ihop - en liten insats som gör stor skillnad.

Se mer i inslaget som du hittar du här.

Har inga servicemeddelanden...