2020-12-22

Producentansvaret för returpapper avskaffas

Regeringen har nu tagit beslut om att avskaffa producentansvaret för tidningar och returpapper. Beslutet innebär att ansvaret för insamling går över till kommunerna från januari 2022. 

Idag ligger det ansvaret hos Pressretur som genom FTI samlar in tidningar och returpapper i hela Sverige. Det finns idag ett fungerande system för insamling av returpapper genom FTI:s befintliga återvinningsstationer och FTI är villiga att samarbeta om detta system med kommunerna när de nu får ansvaret för insamling av returpapper.

Har inga servicemeddelanden...