2021-01-08

Så funkar återvinning

Vi har tagit fram en broschyr om återvinning. I denna får du veta lite mer om hur FTI arbetar för att samla in dina använda förpackningar och tidningar så att de ska kunna återvinnas och bli till nya saker.

Visste du att ett ton återvunnen plast kan återvinnas till 84 000 blomkrukor? Det och annan information om återvinning kan du hitta i denna broschyr. Du kan till exempel läsa om vad som händer med den förpackning du köper i butiken efter att du lämnat den för återvinning.

Framsida broschyr Så funkar återvinning
Har inga servicemeddelanden...