Redovisning

Regeringen beslutade om nya förordningar kring producentansvaret i juli 2018. Förordningarna innebär bland annat att definitionen av producentbegreppet har förändrats, samt att det från 1 januari 2021 ställs nya krav på producenter kring redovisning och rapportering.

I det här avsnittet har vi samlat information kring förpackningsredovisning och rapportering.

Rapporteringen för kvartalsredovisning öppnar 25 mars

Observera att rapporteringen för första kvaralsredovisningen 2021 öppnar den 25 mars.

Vad ska redovisas till FTI?

Endast mängden av förpackningar av plast, metall, papper (inkl kartong, wellpapp) redovisas till FTI.

Vem räknas som producent?

Enligt förpackningsförordningen är en producent den som yrkesmässigt:

  • för in en förpackad vara till Sverige
  • tillverkar en förpackning i Sverige
  • för in en förpackning till Sverige
  • fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara.

Vilka förpackningar ingår i redovisningen?

Följande förpackningar som ska ingå i din förpackningsredovisning:

  • Förpackningar som ditt företag packar eller fyller och därefter säljer på eller tillför den svenska marknaden.
  • Förpackningar till varor som ditt företag själv importerar eller för in.
  • Förpackningar som ditt företag tillför en redan förpackad vara.
  • Förpackningar som ingår i företagets eget retursystem. Förpackningarna redovisas när de tas i bruk för första gången. De ska inte redovisas då de återfylls. Exempel: brödbackar som används av bagerier vid transport.
  • Förpackningar som används internt för leveranser inom företaget, trots att de då inte kommer ut på marknaden.
  • Serviceförpackningar som ditt företag tillverkar, importerar, för in eller har övertagit redovisningsansvaret för efter särskild överenskommelse. Notera att även emballaget till serviceförpackningar ska redovisas. Observera att export och utförsel inte ska redovisas.

Hushålls- eller verksamhetsförpackning?

Många upplever att det är knepigt att avgöra om man ska redovisa sina förpackningar som hushållsförpackning eller verksamhetsförpackning. Det som avgör är frågan var förpackningen hamnar i slutändan. Är det oklart vem som är slutkund (om det är hushåll eller verksamhet) ska förpackningen klassas som hushållsförpackning.

Är det en förpackning som slutligen hamnar hos en konsument eller hushåll, ska förpackningen redovisas som hushållsförpackning - även om varan kanske säljs i flera led innan den hamnar i butiken där konsumenten köper produkten.

Många tror att då man säljer en vara till en grossist ska förpackningen redovisas som verksamhetsförpackningar men så behöver det alltså inte vara.

De förpackningar som sorteras ut för återvinning av företag, industri eller annan verksamhet klassas som verksamhetsförpackningar.

Import/införsel

Redovisa all import/införsel från utlandet. Med detta menar vi alla direktinköp från utlandet, det vill säga när den utländska leverantören fakturerar er. (I undantagsfall förekommer det att utländska företag är anslutna till FTI och redovisar för sina förpackningar.)

Vid import/införsel redovisar du för alla förpackningar runt varorna, såväl ytter- som innerförpackningar. Det gäller även de förpackningar som blir avfall hos er.

Egen förbrukning

Redovisa för alla förpackningar och emballage som ni köper in och använder för egen inpackning, fyllning eller ompackning. Det finns dock några undantag, se Redovisa inte följande

Har du frågor som du inte får svar på här eller behöver stöttning gällande rapportering

Kontakta din kundsansvarige hos oss så hjälper vi dig!

Har inga servicemeddelanden...