2021-02-15

Insamling av tidningar flyttas till kommunerna 2022

I januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret för insamlingen flyttas då över från Pressretur till Sveriges kommuner.

Pressretur AB ansvarar idag, under förordningen om producentansvar för returpapper, för insamling av tidningar och returpapper och samarbetar med FTI kring konsumentfrågor och platser för behållare på återvinningsstationerna. Återvinning av materialet sker huvudsakligen vid svenska pappersbruk och återvinningsgraden är över 90%. Under hela 2021 kommer insamling och återvinning av tidningar och returpapper att ske precis som tidigare.

Pressretur, som varit en av FTI:s fem ägarbolag sedan många år, har i början av 2021 överlåtit sin ägarandel i FTI till de övriga fyra materialbolagen; Svensk Glasåtervinning, Svensk Plaståtervinning, Metallkretsen och Returkartong.

Har inga servicemeddelanden...