Ett tydligt miljötänk fick Posedion att införa FNI

Omtanken om miljön och en strävan efter hållbarhet är närvarande i allt Poseidon gör. Det löper en grön tråd genom hela verksamheten.

Ett av de områden som Poseidon fokuserar på för minskad miljöpåverkan är fastighetsnära insamling. Beslutet om att införa FNI togs år 2010 och idag har Poseidon 16 000 FNI-hushåll

- Därför utformar vi våra miljöhus och miljörum så att källsorteringen blir en trevlig upplevelse och våra boenden inser att det mesta går att återvinna, säger Terese Svensson, Kretsloppscontroller.

Poseidon tycker att det ska vara enkelt och trevligt för deras boenden att återvinna. Därför är det viktigt i deras arbete med FNI att deras miljöhus och miljörum ska vara trygga, tillgängliga, effektiva, snygga och rena.

I utformningen av återvinningsrummen/husen har Poseidon eftersträvat stora fönsterpartier och god belysning för att göra det lätt att se in och ut. Huset/rummet har placeras längs naturliga gångstråk i områdena. Målet är att allt avfall ska kunna lämnas på samma ställe, samt att utrymmena ska vara flexibla för att kunna möta framtida krav på avfallshanteringen.

Har inga servicemeddelanden...