Gavlegårdarna Bidrog till beteendeförändring genom lokalt samarbete för ökad återvinning

En vision om att boenden ska känna sig hemma och en stark vilja till förändring gjorde att Gavlegårdarna ingick i projektet ”Hållbart Nordost”, ett samarbete mellan Gavlegårdarna, Gästrike Återvinnare och RAPATAC, med målet att åstadkomma en beteendeförändring hos återvinnare i Nordost.

Genom ett framgångsrikt samarbete med boenden, barn som vuxna, fick Gavlegårdarna insikter om vad som verkligen behövde ske för att få till rätt möjligheter till en beteendeförändring hos boenden.

- Nyckeln till framgång är att vi har arbetat metodiskt och utifrån beteende-insikter, med både de mjuka faktorerna såsom kommunikation och relationer, samt med den fysiska miljön i de nya fina återvinningsrummen, säger Mats Åström, Gavlegårdarna.

Några av de insikter som kom fram genom projektet Hållbar Nordost är att det är viktigt att ha en röd tråd och god återkoppling. Dekaler i återvinningsrummet, möjlighet till bra sortering i köket, utformning av återkoppling, till att hyresgästerna får bra svar om sortering, påverkar viljan att sortera.

Samarbetet mellan Gavlegårdarna, Gästrike Återvinnare och RAPATAC har varit en stor del av framgången med Hållbart Nordost. Dialog och workshops med hyresgäster har även det bidragit till att projektet mottagits väl av hyresgästerna i området. Ytterligare är ett väl utfört förarbete viktigt och att faktiskt ta reda på vad det är som inte fungerar i källsorteringen är viktigt för att förändringsarbetet ska kunna fungera.

Efter ett år hade nöjdheten med återvinningsmöjligheterna ökat med 20 procent. Men det det handlar om så mycket mer än att bara sortera. Tryggheten och gemenskapen växte även genom projektet Hållbart Nordost.

Har inga servicemeddelanden...