Signalistens framgångsrika initiativ för att lyfta återvinning

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna fattade beslutet att göra ett stort omtag för att lyfta återvinningen i sina fastigheter - ett initiativ som blev både framgångsrikt och färgsprakande.

Att källsortering är viktigt blir snabbt uppenbart när man flyttar in i sin lägenhet. Med nycklarna kommer ett återvinningskit som ger information om hur källsorteringen fungerar och vilket ansvar man har som hyresgäst. Mat- och restavfall sorteras hemma i bostaden och i Signalistens miljöstugor finns möjligheten att utöver förpackningar och tidningar lämna både grovsopor, mindre el-avfall samt batterier och ljuskällor.

All källsortering följer ett gemensamt koncept, som väntas vara helt implementerat till slutet av 2021. Signalisten tog fram egna skyltar och tilldelade varje fraktion en färg som sedan används genom hela sorteringsresan. Färgerna anknyter till de kulörer som tagits fram av Stockholms stad och med tydliga skyltar och färgmarkeringar i golvet blir det både enkelt och pedagogiskt att hamna vid rätt kärl med sitt avfall.

- Genom klara och glada färger vill vi skapa en positiv känsla kring återvinning. Det ska vara enkelt och roligt att sortera i våra nya miljöstugor, för både vuxna och barn, säger Lisa Holmer, ansvarig för Signalistens sociala hållbarhetsarbete.

Ytterligare en betydande pusselbit i arbetet har varit att lyfta källsorteringen som en viktig fråga för alla anställda på Signalisten och inte enbart för de som arbetar med miljöfrågor. Genom att göra det till en relevant fråga i hela organisationen blir alla medarbetare budbärare och talespersoner för återvinningen, vilket har varit en del i framgången.

Beteendeförändring är ett arbete som tar tid och Signalisten arbetar kontinuerligt med uppföljning, påminnelser och tips bland annat genom olika utskick till boende. En viktig utgångspunkt är att inte komma med pekpinnar, utan istället vägleda genom att visa på de möjligheter som finns och vad man får göra.

En lärdom från projektets uppstart var vikten av miljövärdar som ronderar miljöstugorna och ser till att hålla rent och fräscht, vid behov beställa extratömningar och svara på frågor från boende. Idag har Signalisten två heltidsanställda miljövärdar som sköter detta, något som även rent ekonomiskt är en vinst eftersom kärlen som avfallsentreprenören hämtar alltid är rena och innehållet till 100% är korrekt sorterat.

Har inga servicemeddelanden...