Gemensamt projekt för effektivare återvinning

Felsortering, nedskräpning och dumpning vid återvinningsstationer är resurskrävande och kostnadsdrivande för oss på FTI. Tillsammans med Semcon och RISE deltar vi nu i ett forskningsprojekt med målet att skapa en effektivare hantering vid återvinningsstationer.

Projektets mål är att minska energianvändningen kopplat till materialinsamling vid återvinningsstationer. Genom en effektivare hantering som gör att folk återvinner mer, sorterar mer rätt och lämnar en mindre andel fel saker på återvinningsstationerna hoppas man kunna se energivinster i andra delar av förpackningars livscykel. Designmetodiken i projektet är att undersöka vad som skapar problemen, därefter försöka adressera detta. Genom produkt- och tjänsteutveckling kommer olika förändringar att göras vid återvinningsstationer för att forskningsgruppen ska kunna testa och mäta vilka förändringar som faktiskt gör skillnad. Det kan till exempel handla om tydligare information, nya sorteringskärl eller digitalt informationsstöd.

- Vi strävar ständigt efter att effektivera vår verksamhet. Nedskräpning, dumpning och felsortering är stora utmaningar för oss och vi ser att vi är många som på olika sätt behöver arbeta tillsammans för att komma till rätta med problemen. Vi ser fram emot att delta i projektet som vi hoppas kommer leda till förändringar som ger varaktiga resultat, kommenterar Fredrik Gemfors, chef för Insamling hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Om projektet:
Forskningsprojektet Tjänsteinnovation inom återvinning ur energisynpunkt leds av Semcon. Övriga parter som deltar är RISE Research Institutes of Sweden och Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och beräknas pågå cirka ett år med start i februari 2021.

Har inga servicemeddelanden...