Informationsmaterial att dela

Här har vi samlat informationsmaterial och sociala medier-poster på olika teman som ni gärna får ta del av och dela helt fritt. Materialet finns nedladdningsbart, eller går snabbt och lätt att dela i era egna sociala kanaler.

 

Plaståtervinning

Vi får en del frågor till oss kring plastförpackningar, hur mycket som återvinns, hur återvinningsprocessen ser ut och om det är värt att lämna in plastförpackningar till återvinning. Vårt svar är kort och enkelt – ja, alla plastförpackningar ska källsorteras och lämnas till återvinning. Alla förpackningar som kommer in i återvinningssystemet bidrar i utvecklingen mot mer återvinningsbara plast­förpackningar och minskade utsläpp från förbränning.

I dagsläget kan inte alla plastförpackningar materialåtervinnas. Tillsammans med våra anslutna producenter och vår delägare, Svensk Plaståtervinning, driver vi därför utvecklingen för att fler plastförpackningar ska kunna materialåtervinnas i framtiden. Svensk Plaståtervinning driver redan idag en av Europas mest resurseffektiva sorteringsanläggningar för plast. De har nyligen presenterat en plan för att bygga ut sin anläggning i Motala för att öka återvinningen av plastförpackningar.

FTI har tagit flera initiativ för att tillverkare, producenter, inköpare och upphandlare lättare ska kunna fatta beslut som gör att de förpackningar som sätts på marknaden ska kunna materialåtervinnas i högre grad. Vi utbildar producenter i hållbara val och våra återvinningsmanualer för företag förklarar och motiverar effekten av olika val i designprocessen. Tillsammans med Svensk Plaståtervinning följer vi ständigt den tekniska utvecklingen inom sortering och återvinning, med målet att kunna materialåtervinna flera typer av plastförpackningar.

År 2020 återvanns 15 % av de plastförpackningar som satts på marknaden av producenter som är anslutna till FTI. För att öka återvinningsgraden måste vi bli bättre på att källsortera våra plastförpackningar. Av alla plastförpackningar som våra anslutna producenter satt på marknaden under 2020, samlades 47% in. Det innebär att mer än hälften hamnat i vanliga hushållssoporna och aldrig får chansen att återvinnas. Därför är det oerhört viktigt att Sveriges hushåll fortsätter, och i högre grad än idag, källsorterar sina plastförpackningar.


Information kopplat till nedskräpning

Vi har tagit fram poster till facebook för att sprida information om vad som gäller på återvinningsstationerna. Vill ni dela en post i era egna kanaler? Via länkarna nedan kommer ni direkt till inläggen som går att dela direkt.

Ytterligare informationsmaterial kopplat till nedskräpning och sortering:


Skillnad mellan Återvinningsstation och Återvinningscentral


Materialkvalitet och statistik

Vi redovisar både vår insamlingsstatistik och återvinningsstatistik här på webben. Med start år 2020 publicerar vi även vår materialkvalitet.

  • Vår statistik hittar ni här.
  • Mer information och statistik kopplat till materialkvalitet finns här.


Materialvärlden

Materialvärlden är ett levande pedagogiskt material för förskolor och familjer framtaget av oss på FTI. Förskolor beställer materialet helt gratis och mycket av det finns även att ladda ner direkt - bland annat spel, fakta, lärarhandledning, uppdrag, kunskapsfilmer och dessutom en egen låt.

Målet är att engagera och lära barn om återvinning och få dem att vilja vara med och skapa en mer hållbar värld. Materialvärldens webbsida hittar du här.

Kunskapsfilmer (Länkar till Youtube):

Sociala medier


Informationsmaterial

Har inga servicemeddelanden...