Informationsmaterial att dela

Här har vi samlat informationsmaterial och sociala medier-poster på olika teman som ni gärna får ta del av och dela helt fritt. Materialet finns nedladdningsbart, eller går snabbt och lätt att dela i era egna sociala kanaler.

Information kopplat till nedskräpning

Vi har tagit fram poster till facebook för att sprida information om vad som gäller på återvinningsstationerna. Vill ni dela en post i era egna kanaler? Via länkarna nedan kommer ni direkt till inläggen som går att dela direkt.

Ytterligare informationsmaterial kopplat till nedskräpning och sortering:


Skillnad mellan Återvinningsstation och Återvinningscentral


Materialkvalitet och statistik

Vi redovisar både vår insamlingsstatistik och återvinningsstatistik här på webben. Med start år 2020 publicerar vi även vår materialkvalitet.

  • Vår statistik hittar ni här.
  • Mer information och statistik kopplat till materialkvalitet finns här.


Materialvärlden

Materialvärlden är ett levande pedagogiskt material för förskolor och familjer framtaget av oss på FTI. Förskolor beställer materialet helt gratis och mycket av det finns även att ladda ner direkt - bland annat spel, fakta, lärarhandledning, uppdrag, kunskapsfilmer och dessutom en egen låt.

Målet är att engagera och lära barn om återvinning och få dem att vilja vara med och skapa en mer hållbar värld. Materialvärldens webbsida hittar du här.

Kunskapsfilmer (Länkar till Youtube):

Sociala medier


Informationsmaterial

Har inga servicemeddelanden...