Dekalbyte på våra återvinningsstationer

Nu börjar vi arbetet med att byta ut dekalerna på våra återvinningsstationer. Tanken med den nya märkningen är att samma symbol ska finnas på både förpackningar och på kärl i miljörum och återvinningsstationer - allt för att underlätta för konsumenter att sortera rätt.

Märkningen är en del av ett större system där avfallsbranschen i Norden beslutat om ett gemensamt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. Systemet är framtaget av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark, med inspel från FTI och de som producerar förpackningar.

Dekalbytet på återvinningsstationerna påbörjas nu och planeras vara klart i slutet av oktober. Arbetet är något väderberoende eftersom dekalerna inte fäster väl vid låga temperaturer, vilket är något som vi givetvis behöver ha hänsyn till och som kan innebära att planen justeras något.

Bild på olika dekaler
Har inga servicemeddelanden...