FTI möter ökade behov under Sälens högsäsong

I större semesterorter innebär högsäsong ofta utmaningar för infrastruktur och samhällsservice, vilket även gäller avfallshantering och återvinning. FTI har i samarbete med VAMAS etablerat nya stationer för att möta ökade volymer under högsäsongen.

Sälen är ett turistområde med mindre än 1 000 fasta invånare som under högsäsongen, från Lucia och fram till ett par veckor efter påsk, får besök av upp till 100 000 inrikes och utrikes gäster varje vecka. Säsongen 2020/2021 har även inneburit förändrade förutsättningar då gäster till följd av den pågående pandemin konsumerar en större andel varor och produkter hemma i stugan/lägenheten än tidigare, exempelvis via matbutikers och restaurangers koncept för avhämtning/utkörning. Detta leder till att både avfall och förpackningsavfall ökar från stugorna.

För att möta de ökade volymerna av utsorterade förpackningar från privatpersoner har FTI i år etablerat fyra nya återvinningsstationer i Sälen i samarbete med det kommunala avfallsbolaget VAMAS. På dessa stationer kan besökarna lämna tidningar, mat- och restavfall samt förpackningsmaterial. Stationerna kallas ”Sortera Mera stationer” och har tagit emot stora volymer redan första säsongen.

- Vi är glada över att ha kunnat etablera de här nya stationerna, och att de är så välanvända. Samarbetet med VAMAS innebär att vi har en kontinuerlig dialog som bland annat hjälper oss fånga upp när vi det kan behövas en justering av tömning eller göra någon extra insats, säger Mikael Edenqvist, regionchef på FTI.

Att Sälens gäster möts av snygga och trygga återvinningsstationer är viktigt både för gästernas upplevelse av destinationen och för att förpackningarna inte ska riskeras att kastas i restavfallet eller ställas bredvid avsedda behållare. I Sälen är återvinningsbeteendet mycket beroende av de dagar som gäster lämnar Sälen och nya anländer, så kallade bytesdagar. Dessa dagar lämnar många sitt avfall och det kan snabbt bli fullt. För att möta denna utmaning arbetar FTI i tät dialog med bland annat VAMAS och SkiStar och justerar löpande tömning av behållare utifrån behov. Arbetet har gett resultat och i år har gästerna trots kraftigt ökade förpackningsvolymer mycket sällan mötts av fulla behållare.

Har inga servicemeddelanden...