Kraftig vind påverkar tömning i Göteborgsområdet

Med anledning av kraftiga vindar i Göteborgsområdet kan tömningar utebli under helgen. Detta på grund av säkerhetsskäl samt för att undvika spridning av förpackningsmaterial vid tömning.

Innehållstext

Har inga servicemeddelanden...