Förändring av insamling av returpapper 2022

Den 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper. Det innebär att ansvaret för insamling av returpapper övergår till kommunerna från Pressretur.

Från den 1 januari 2022 omfattas inte längre returpapper av producentansvaret. Pressretur upphör som materialbolag och ansvaret för insamling av returpapper fördelas på Sveriges 290 kommuner.

Utöver insamling får kommunerna även ansvar för att se till att behållarna töms regelbundet och att materialet avsätts och återvinns. FTI:s uppdrag för insamling av förpackningar påverkas inte, utan fortsätter precis som tidigare.

Olika lösningar i kommunerna

Vilken insamlingslösning som gäller för returpapper i kommunerna kommer alltså att se olika ut från den 1 januari 2022. I majoriteten av Sveriges kommuner fortsätter insamling av returpapper på återvinningsstationerna. Dessa kommuner nyttjar en plats på den mark som är avsedd för FTI:s återvinningsstation. Här är FTI ansvariga för skötsel och underhåll av stationen som helhet, samt för kundtjänst och rapportering. Kommunens upphandlade entreprenör ansvarar för tömning av returpappersbehållaren.

Andra kommuner har valt andra lösningar, till exempel att returpapper istället lämnas på återvinningscentral, till fastighetsnära insamling eller i behållare nära anslutning till återvinningsstationen. Här har FTI inget ansvar för drift eller skötsel gällande returpappersinsamlingen.

Det är kommunens ansvar att informera kommuninvånarna om sin lösning.

Fastighetsnära insamling (FNI)

Även den fastighetsnära insamlingen påverkas av förändringen.

Här hittar du frågor och svar kring insamling av tidningar i flerfamiljshus

Rätt material i rätt behållare

I behållaren för returpapper läggs utöver tidningar även kataloger, reklamblad, broschyrer, skriv- och ritpapper och pocketböcker.

Tidningar eller annat returpapper som hamnar i fel behållare, försämrar kvaliteten på det insamlade materialet.

Det är viktigt att inte lägga tidningar och annat returpapper i behållaren för pappersförpackningar. Tidningar innehåller mineralolja som är hälsovådligt om det hamnar bland pappersförpackningar som blir till ny råvara för matförpackningar. Om tidningar blandas med pappersförpackningar, kan det leda till att materialet inte kan återvinnas. Då går det till förbränning istället för till återvinning. Det är därför pappersförpackningar och tidningar ska återvinnas i två olika behållare. Återvinningsprocessen för de båda materialen ser också olika ut.

Bakgrund till förändringen

I december 2020 beslutade regeringen att förordningen om producentansvar för returpapper ska upphävas. Samtidigt beslutade de om vissa ändringar i avfallsförordningen, som bl.a. innebär att returpapper även fortsättningsvis ska sorteras ut från annat avfall, men att det utsorterade returpapperet istället ska samlas in av kommunerna.

Upphävande av producentansvaret för returpapper (regeringen.se)

Regeringens mål är fortsatt 90 procent materialåtervinning

Regeringens mål i övergången är fortsatt att minst 90 procent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas. Det gäller allt returpapper som idag samlas in via återvinningsstationer (ÅVS), fastighetsnära insamling (FNI) eller på återvinningscentraler (ÅVC). Idag sker den största insamlingen via FTI:s cirka 5000 återvinningsstationer.

För mer information

Kontakta gärna er regionchef för mer information.

Ni kan även nå Jens Algotsson, projektledare, på jens.algotsson[at]tiab.se

Sida från presentationen - Från nytt till använt till nytt igen. Cirkulär ekonomi
Har inga servicemeddelanden...