FTI:s erbjudande för returpapper

Från och med första januari 2022 ansvarar kommunerna för att samla in och återvinna returpapper. Fram till den sista december 2021 ansvarar Pressretur för detta.

Från den 1 januari 2022 omfattas inte längre returpapper av producentansvaret. Pressretur upphör därför som materialbolag och ansvaret för insamling av returpapper fördelas istället på Sveriges 290 kommuner. Utöver insamling får kommunerna även ansvar för att se till att behållarna töms regelbundet och att materialet avsätts och återvinns. Du kan läsa mer om bakgrunden till detta längre ned på sidan. Ansvaret för förpackningar påverkas inte.

FTI:s erbjudande till kommunerna

För att underlätta kommuninvånarnas avfallssortering, erbjuder FTI samtliga kommuner plats för en returpappersbehållare på FTI:s återvinningsstationer. Det ger kommunen en lösning för insamling som innebär att invånarna kan fortsätta att gå till sin vanliga återvinningsstation för att lämna returpapper.

Godkänn avtal för nyttjande av plats senast 30 september 2021

Senast den 30 september 2021 behöver FTI få in påskrivna avtal om ”Nyttjande av plats på ÅVS för returpapper” för att ha möjlighet att genomföra eventuell förändring på våra återvinningsstationer innan den 1 januari 2022.

Kontakta gärna er regionchef på FTI för information.

Det går också bra att kontakta projektledare Jens Algotsson på jens.algotsson[at]ftiab.se.

Fastighetsnära insamling (FNI)

Även den fastighetsnära insamlingen påverkas av förändringen.

Här hittar du frågor och svar kring insamling av tidningar i flerfamiljshus

Inspelning och material från webbinarium

Den 3 juni 2021 höll Pressretur och FTI ett webbinarium, där man gick igenom förändringen i den fortsatta hanteringen av returpapper, hur dagens system är uppbyggt och vad kommunernas ansvar innebär.

Deltagarna kunde även skicka in frågor som besvarades i sändningen.

Missade du webinariet kan du titta i efterhand (YouTube)

Pressretur och FTI:s presentationen från gemensamt webbinarium (pdf)

FTI:s presentation från dagenPDF (pdf)

Frågor och svarPDF (pdf)

Övrig info

Behållare- och dekalhandbok 2021 (länk)


Bakgrund till förändringen

I december 2020 beslutade regeringen att förordningen om producentansvar för returpapper ska upphävas. Samtidigt beslutade de om vissa ändringar i avfallsförordningen, som bl.a. innebär att returpapper även fortsättningsvis ska sorteras ut från annat avfall, men att det utsorterade returpapperet istället ska samlas in av kommunerna.

Upphävande av producentansvaret för returpapper (regeringen.se)

Regeringens mål är fortsatt 90 procent materialåtervinning

Regeringens mål i övergången är fortsatt att minst 90 procent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas. Det gäller allt returpapper som idag samlas in via återvinningsstationer (ÅVS), fastighetsnära insamling (FNI) eller på återvinningscentraler (ÅVC). Idag sker den största insamlingen via FTI:s cirka 5000 återvinningsstationer.

För mer information

Kontakta gärna er regionchef för mer information.

Ni kan även nå Jens Algotsson, projektledare, på jens.algotsson[at]tiab.se

Sida från presentationen - Från nytt till använt till nytt igen. Cirkulär ekonomi
Har inga servicemeddelanden...