Frågor och svar om tidningar

Här hittar du svar på vanliga frågor om insamlingen av tidningar - utifrån vad vi vet idag - med anledning av förändringar i producentansvaret.

Vad händer med tidningsinsamlingen från 2022?

Producentansvaret för returpapper (tidningar) upphör i januari 2022 och insamlingen blir då ett kommunalt ansvar.

Vad innebär det slopade producentansvaret?

Det innebär att det inte längre är producenterna som är ansvariga för att samla in eller återvinna tidningarna som sätts på marknaden. Det kommer istället vara respektive kommuns ansvar.

Hur är det tänkt att FNI-insamlingen för tidningar ska fungera?

Vi kan inte svara på det i dagsläget, utan det är upp till respektive kommun att besluta om hur insamlingssystemet för tidningar ska se ut.

Hur får vi FNI-ersättning för insamlade tidningar?

Den FNI-ersättning som idag betalas ut för insamlade tidningar och som producenterna har stått för kommer att upphöra när producentansvaret upphör. Om kommunerna kommer ersätta FNI-insamlade tidningar är en fråga för respektive kommun.

Var ska de FNI-insamlade tidningarna lämnas?

Från januari 2022 är det kommunernas ansvar att samla in och återvinna tidningar. Frågor om var tidningar som samlats in fastighetsnära ska lämnas hänvisas till respektive kommun.

Vart kan vi vända oss för att få mer information om framtiden?

Vänd er till er kommun eller till er befintliga avfallsentreprenör.

Kan jag istället för att ha en behållare i miljörummet, hänvisa hyresgästerna till en ÅVS?

Om det finns en ÅVS i närheten av er fastighet så kan ni hänvisa till den. men tänk på att säkerställa att det finns en tidningsbehållare där.

Måste jag som fastighetsägare/BRF ha kvar behållaren för tidningar i miljörummet?

Om ni har en fungerande lösning i ert miljörum idag så är det att föredra att ha kvar tidningsbehållaren. Om den tas bort, tänk då på att hänvisa de boende och ge dem information om hur de ska återvinna sina tidningar framöver. Tidningar ska inte läggas i behållaren för pappersförpackningar då de förstör materialkvaliteten på pappersförpackningar. Det kan i sin tur innebära att ni får nedslag på den fraktionen av er entreprenör.

Vi har idag ingen FNI för tidningar i vår fastighet, vem ska jag kontakta för att komma igång med det?

I dagsläget kan du fylla i en intresseanmälan som finns på vår hemsida så kommer de avfallsentreprenörer vi har avtal med att kontakta dig. Efter januari 2022 behöver ni dock ha den dialogen med kommunen.

Har inga servicemeddelanden...