Hela Sverige plockar skräp på lördag 18 september

På lördag den 18 september är det dags för ”Håll Sverige rent-dagen”, ett årligt initiativ från Håll Sverige Rent för att skapa nationellt engagemang i kampen mot skräpet.

Du kan delta på egen hand eller i grupp och göra en insats i din egen närmiljö genom att plocka skräp – mer än 100 000 har redan anmält sig över hela Sverige! Vi på FTI tycker det är ett lysande och inte minst viktigt initiativ i arbetet mot nedskräpning. Skräpet skadar djur och natur, gör städer otrygga och kostar samhället mycket pengar. Evenemanget möjliggör också för förpackningar som hamnat på villovägar att komma rätt och gå till återvinning, och på så vis bidra till ökad cirkularitet.

Läs mer och anmäl dig hos Håll Sverige rent!

Har inga servicemeddelanden...