Möt vår nya vd

Helena Nylén är ny VD för FTI sedan den 1 september. Vi ställde henne några frågor för att lära känna henne bättre, få veta vad hennes drivkrafter är och vilka utmaningar hon ser för branschen.

Vem är du?

Jag är en energisk person som tycker om att lära mig mer om samhället, om världen och att sätta mig in i olika frågeställningar. Jag läser gärna och mycket. Det gör mig nog rätt allmänbildad. Jag är intresserad av i princip allt och alla. Alla människor har en historia att berätta och intressanta erfarenheter att ta del av.
Jag är från början utbildad till möbelsnickare. Efter det har jag också utbildat mig till civilingenjör och umgås fortfarande med gänget jag pluggade med.

Vad ser du mest fram emot i ditt nya uppdrag?

Det är att få jobba med alla de människor som jag har mött under min första vecka, på kontoret och när jag varit ute på fältet. Jag har mött ett otroligt engagemang och vill jobba för att omsätta det så att vi kan nå ännu längre tillsammans. Då kan vi uppfylla vårt uppdrag gentemot ägare och producenter, medarbetare och samhälle.


Vilka utmaningar ser du för branschen framöver?

Vi har ett av världens bästa system för insamling av förpackningar i Sverige, men det finns fortfarande mer att göra för att nå längre. Det gäller dels designen av förpackningarna – att använda mer återvunnet material och genom design underlätta sorteringen av förpackningar med flera material. Det ska vara lätt för konsumenten att göra rätt.
Sedan är det fortfarande många förpackningar som hamnar i soporna. Vi behöver få dem därifrån till återvinningsstationerna. Förpackningar som inte hamnar i våra återvinningskärl får inte ens chansen att bli återvunna.
Till sist behöver efterfrågan, drivkraften och incitamenten från företag att använda återvunnet material öka.


Vad var det som gjorde dig intresserad av jobbet?

FTI har ett viktigt samhällsuppdrag och det innebär att min roll och det vi gör här blir meningsfullt, vilket betyder mycket för mig. Det handlar om att minska koldioxidutsläppen och att bidra till det hållbara och cirkulära samhället. Genom att vi gör vår del, möjliggör vi för mer återvunnet material och till att jungfrulig råvara inte används i onödan. I väntan på den totalt fossilfria världen är det ett sätt att bidra till att minska miljöbelastningen.


Hur skulle du beskriva din ledarstil?

Jag har ett ledarskap byggt på tillit, jag litar på att människor vill och bidrar med sitt allra bästa. Vi ska ha en lärande organisation och ett förhållningssätt till varandra där man vill varandra väl.
Som ledare delegerar jag också mycket, för jag litar på att andra kan mer än jag. På så sätt är mitt ledarskap prestigelöst.


Har du hunnit lärt dig något om återvinning som du inte visste innan?

Ja, att man tömmer och städar så ofta, det visste jag inte. När jag fick veta att vissa stationer töms flera gånger om dagen fick jag perspektiv. Det är ett tydligt tecken på att människor verkligen vill återvinna och att de försöker göra rätt. Det tycker jag är något vi ska bygga mer på.

Helena Nylén, VD FTI
Har inga servicemeddelanden...