Vad räknas som en förpackning?

I förpackningsförordningen (SFS 2018:1462) står att alla konstruktioner som används för att innehålla, skydda, leverera och presentera en vara klassas som förpackning. Det innebär att alla förpackningar omfattas.

Konsument

Konsumentförpackningar är till exempel konservburkar, ketchupflaskor och mjölkkartonger.

Transport

Transportförpackningar är till exempel sträck- och krympfilm, plast- och metallband och wellpapplådor.

Industri

Industriförpackningar är till exempel plåt- och plastfat, hylsor och säckar.

Grupp

Gruppförpackning är en förpackning som på försäljningsstället omfattar en grupp produkter och som kan tas bort utan att det påverkar produktens egenskaper.

Glöm inte tillbehören! Observera att tillbehör såsom lock, kapsyler och plastchips också räknas som förpackningar.

Läs mer om hur du redovisar rätt materialslag.

Har inga servicemeddelanden...