Svenska Metallkretsen AB

MetallKretsen är materialbolaget för de metallförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige.

Ägare

Svenska MetallKretsen AB ägs gemensamt av företag som fyller förpackningar med varor, importerar färdigförpackade varor, bedriver handel med förpackade varor samt tillverkar förpackningar eller förpackningsråvaror. Ägare är Dagligvaruleverantörers förbund och Svensk Dagligvaruhandel.

Kontakt

Besök Metallkretsens webbsida

MetallKretsen
Har inga servicemeddelanden...