Pressretur

Sedan 2005 är Pressretur delägare i FTI.

Verksamheten bedrivs utan vinstintressen och finansieras av pappersproducenterna. Syftet med verksamheten är att på ett miljöriktigt sätt uppnå de mål som står uppställda i producentansvarsförordningen för returpapper.

Insamlingen ombesörjs av Pressreturs entreprenörer. Återvinning av materialet sker vid svenska pappersbruk.

Ägare

Pressretur AB ägs av de tre pappersproducenterna Holmen, SCA och Stora Enso. IKEA Sverige AB och Metro är, liksom medlemsföretagen i Tidningsutgivarföreningen, Grafiska Företagens förbund och Sveriges Tidskrifter, anslutna till Pressreturs insamlingssystem genom avtal.

Kontakt

Vd är Andreas Boo. E-post: andreas.boo@holmen.com

Postadress: Pressretur AB,  Box 1176, SE-171 23 Solna, Sverige.

Telefon +46 73-259 43 91

Pressreturs webbsida PappersKretsen

Pressretur

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv