Pressretur

Sedan 2005 är Pressretur delägare i FTI.

Verksamheten bedrivs utan vinstintressen och finansieras av pappersproducenterna. Syftet med verksamheten är att på ett miljöriktigt sätt uppnå de mål som står uppställda i producentansvarsförordningen för returpapper.

Insamlingen ombesörjs av Pressreturs entreprenörer. Återvinning av materialet sker vid svenska pappersbruk.

Ägare

Pressretur AB ägs av de tre pappersproducenterna Holmen, SCA och Stora Enso. IKEA Sverige AB och Metro är, liksom medlemsföretagen i Tidningsutgivarföreningen, Grafiska Företagens förbund och Sveriges Tidskrifter, anslutna till Pressreturs insamlingssystem genom avtal.

Kontakt

Vd är Andreas Boo. E-post: andreas.boo@holmen.com

Postadress: Pressretur AB,  Box 1176, SE-171 23 Solna, Sverige.

Telefon +46 73-259 43 91

Pressreturs webbsida PappersKretsen

Pressretur
Har inga servicemeddelanden...