Plastförpackningar

Plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie, innerpåsar till exempel i müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt), chipspåsar, frigolit.

Ju fler plastförpackningar du återvinner, desto mindre olja, som ju är en begränsad naturresurs, behövs i tillverkningen av nya plastprodukter.

Vi vill ha in alla plastförpackningar, oavsett färg eller plasttyp. Även förpackningar tillverkade av biobaserade plaster kan lämnas till oss.

Endast plastförpackningar kan lämnas på FTI:s återvinningsstationer och i miljörum. Plast som används till andra produkter kan ha en annan sammansättning och innehåll än plast till förpackningar, och vår återvinning är anpassad just för förpackningsplast. En del andra typer av plastprodukter kan innehålla farliga ämnen som ska fasas ut och dessa ämnen bör inte komma in i flödet för återvunnet material.

Är du osäker på om din påse för chips eller liknande är gjord av plast eller metall? Testa att knyckla ihop den. Vecklar den ut sig igen ska den sorteras som plastförpackning, behåller den sin form ska den sorteras som metallförpackning.

Sortera inte som plastförpackning

Plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter som inte är en förpackning:

  • Lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral eller slängs i hushållssoporna.

Returplastflaskor med pant:

  • Lämnas i butikernas pantsystem

Videokassetter/VHS-band, plastfickor och mappar:

  • Lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral.

Sopsäckar, avfallspåsar och hundbajspåsar är inga förpackningar:

  • Är till för att innehålla avfall och kastas tillsammans med det.

Stomipåsar, dialyspåsar, katetrar och liknande produkter:

  • Hör med din kommun om hur du ska göra med den här typen av avfall

Mer information

Osäker på hur en viss förpackning ska sorteras? I vår sorteringsguide kan du söka på förpackningar och hitta anvisningar för sorteringen.

Tips om smart mellanförvaring hemma

Se vår film om återvinning av plastförpackningar

Plast
Har inga servicemeddelanden...