FTI Partner

FTI genomför sitt uppdrag bland annat tack vare ett gott samarbete med större och mindre återvinningsföretag runt om i hela Sverige. Samarbete om att städa och tömma återvinningsstationerna sker efter upphandlingar som sker var tredje till femte år.

Då det gäller den Fastighetsnära insamlingen så ger FTI efter prövning subvention till de företag som slutit avtal med fastighetsägare för att utföra tömning av förpackningar i fastighetsnära rum. Kontakta gärna oss om du är intresserad av att samarbete med oss för en bättre miljö.

2013 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige, inkluderat insamling från restauranger och storhushåll.

19.50 kG

förpackningar av Glas

12.40 kG

förpackningar av papper

5.27 kG

förpackningar av Plast

1.59 kG

förpackningar av Metall

31.50 kG

Tidningar

2020 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,6 kg

förpackningar av GLas

16,9 kG

förpackningar av papper

8,7 kG

förpackningar av plast

1,8 kG

förpackningar av metall

13,6 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...