Vad har hänt med REPA?

 

Reparegistret AB var tidigare ett helägt dotter­bolag till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Genom fusionen den 1 april 2013 upphörde dotterbolaget och de producentföretag som var anslutna till REPA blev därmed anslutna och kunder till FTI.

FTI:s marknadsavdelning är en affärsmässig servicefunktion.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinning av förpackningar och tidningar. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som företag betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av företag som tillverkar, säljer, fyller och återvinner förpackningar och tidningar. En återvinning som konsumenterna i Sverige startar genom att på FTI:s återvinningsstationer eller på fastighetsnära insamlingsplatser lämna förpackningar och tidningar så att de kan bli material till nya produkter.

Myndigheternas krav och näringslivets lösning.


FTI och REPA blir ett
Har inga servicemeddelanden...