Går det att förenkla vår redovisning/betalning?

Ja, vi kan hjälpa er att bestämma en lämplig schablonmodell. För företag som har större mängder importartiklar kan FTI:s stickprovsmodell tillämpas. Kontakta våra kundansvariga för hjälp med vad som passar ditt företag. 

OBS! Serviceförpackningar ska alltid ska redovisas i faktiska mängder.

Har inga servicemeddelanden...