kloka val för

företag


& samarbetspartners

Omfattas ert företag av producentansvaret för förpackningar? Här finns information om vad producentansvaret innebär och hur du ansluter ditt företag till FTI. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter för detta. 

Här finns också information för kommuner och fastighetsägare.

  • 2020-11-19
    Avtalsfrågan nu utredd
    Det är nu slutligt klargjort att avtalet som gav TMR tillgång till FTI:s återvinningsstationer upphörde den 28 februari 2020.

  • 2020-11-10
    Naturvårdsverket publicerar ny rapport om producentansvar
    I slutet av oktober publicerade Naturvårdsverket rapporten "Extended Producer Responsibility in Sweden" som syftar till att ge en samlad översikt av de producentansvar som finns i Sverige idag, däribland producentansvaret för förpackningar och tidningar.

2019 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,1 kg

förpackningar av GLas

14,6 kG

förpackningar av papper

7,9 kG

förpackningar av plast

1,7 kG

förpackningar av metall

16,0 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...