Städare

Över 20 olika företag har vårt uppdrag att städa alla våra återvinningsstationer.

Våra städare är en viktig del i att hålla våra återvinningsstationer rena och snygga.

I städarnas uppdrag ingår att fotografera stationen när de kommer dit och att ta nya bilder när de städat färdigt.

Fotografierna är ett underlag för att de utfört avtalat uppdrag på överenskommet sätt. Varje dag inkommer i runda tal 500 fotografier för kvalitetsgranskning.

Fotografierna ger oss även en bra inblick över aktuell standard på stationerna.

Har inga servicemeddelanden...