Transportörer

Alla förpackningar och tidningar körs av olika transportörer från alla insamlingsplatser till de balningsanläggningar vi har avtal med för grovsortering, omlastning och komprimering.

Vi har över 30 transportörer knutna till oss som har uppdraget att tömma behållare på återvinningsstationerna och transportera dina förpackningar och tidningar till balningsanläggningarna.

Vi har också antagit det ambitiösa målet att fasa ut fossila bränslen till år 2025, enligt Fossilfritt Sveriges utmaning. Ett mål där vi tillsammans med våra entreprenörer arbetar för att bidra till ökad hållbarhet i hela återvinningskedjan.

Utöver de som tömmer våra återvinningsstationer samarbetar vi med flera insamlingsentreprenörer runt om i Sverige genom att de hämtar förpackningar och tidningar från hämtplatser i fastigheter för transport till samma balningsanläggningar

Har inga servicemeddelanden...